Срещат се два облака и единия...

Срещат се два облака и единия казва на другия:
- Да пуснем по една вода, а?