Когато чуеш фразата "Докато смъртта ви...

Когато чуеш фразата "Докато смъртта ви раздели", разбираш, че вече имаш цел в живота!