Понякога случва ли се да...

- Понякога случва ли се да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? - Никак, тя даже и не подозира…