Обвиняеми, вие сте обидили служебно...

- Обвиняеми, вие сте обидили служебно лице! Определям глоба от 100 лв. Искате ли да кажете още нещо?
- Бих искал, но при тези цени...