Моля, някой да ме научи как...

Моля, някой да ме научи как се връзват вратовръзки, че вече трети мъж удушавам...