Идеално гладка кожа, големи изразителни...

- Идеално гладка кожа, големи изразителни очи и тишина... Що е то?
- Жена с противогаз!