Един мъж ходил в кръчмата и...

Един мъж ходил в кръчмата и като се прибрал при жена си казал:
- Женооо, жаден съм!
- Ей сега ще ти дам чаша вода...
- Казах, че съм жаден, не мръсен!!!