Дами, това под вашите чехли са...

Дами, това под вашите чехли са мои приятели и ми липсват...