Какъв си такъв притеснен? - Жената...

- Какъв си такъв притеснен?
- Жената отиде при съседа.
- Не се коси толкова. Ще се опомни и ще се върне.
- Точно от това се притеснявам!