Винаги, когато съм пила, се излагам...

Винаги, когато съм пила, се излагам, но невинаги, когато се излагам, съм пила.