Жената на един борец родила черно...

Жената на един борец родила черно бебе.
Като го видял, бореца изревал:
- Пено ша та утрепа!
Пена му се сопнала:
- Я да мълчиш, кой искаше все да гасим лампата?!