Поп среща на средата на селото...

Поп среща на средата на селото млада невеста: - Добра среща, дядо попе. - Срещата е добра, ама мястото е лошо…