Обажда се мъж на бившата си...

Обажда се мъж на бившата си жена.
- Как е?
- Нормално.
- Намери ли си някой?
- Намерих си.
- Тогава защо не живеете заедно?
- Тя е омъжена...