Ако животът ти поднесе лимон, то...

Ако животът ти поднесе лимон, то пластичната хирургия поднася дини!