Една блондинка застанала сред полето в...

Една блондинка застанала сред полето в лодка и гребе. Минава друга блондинка и започва да крещи:
- Безсрамница! Ти срамиш всички блондинки по света! Само да
можех да плувам, щях да ти кажа на тебе...