Извинете, вие омъжена ли сте...

- Извинете, вие омъжена ли сте?
- Не, засега съм на самообслужване!