Нереализираните с*ксуални фантазии водят до тежки...

Нереализираните с*ксуални фантазии водят до тежки последствия, например до сватба.