Пристига Хю Хефнър при Св. Петър...

Пристига Хю Хефнър при Св. Петър. – Прелюбодействал ли си, синко? – Сядай да ти разправям...