Срещат се двама французи. Единият казва...

Срещат се двама французи. Единият казва:
- Слушай, Пол, твоята жена ни изневерява...