Какво казвате на мъж с две...

Какво казвате на мъж с две насинени очи?
- Нищо, вече два пъти са му го казали.