Кой е най-плодовитата историческа личност...

- Кой е най-плодовитата историческа личност?
- Наполеон - има роднина във всяка психиатрична клиника.