Ти отново говореше на сън...

- Ти отново говореше на сън - обръща се съпруга към жена си.
- О, Боже - отговаря мъжът. - Вече и на сън не мога да кажа дума.