Първа пролет, или международен ден на...

Първа пролет, или международен ден на щастието?! Съвкупността...