Връчват медал на майка-героиня. Цветя, журналисти...

Връчват медал на майка-героиня. Цветя, журналисти...
- Колко деца имате?
- Осем.
- На каква възраст.
- 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6.
- Значи преди 6 години сте решили, че стига толкова?
- Ами не. Просто си купихме телевизор.