Приятелката ми е най-големият женкар...

Приятелката ми е най-големият женкар - обръща се след всяка жена, която погледна.