Защо ти е превързана ръката...

- Защо ти е превързана ръката?
- Снощи, като излизах от бара, ме настъпиха...