Студ - това е, когато преди...

Студ - това е, когато преди да влезеш в банята, последно си сваляш чорапите.