Лесно беше като бяхме малки. Когато...

Лесно беше като бяхме малки. Когато някой не те харесва, цапнеш го с лопатката и го засипваш с пясък. Сега за това могат да ти дадат доживот.