Минава Васил Божков покрай клошар, който...

Минава Васил Божков покрай клошар, който носи картон с надпис:
"ПУМУГНЕТЕ!"
"Какво ли да ти помогна? - помисли си Божков и му поправил двете грешки.