Наши учени създадоха безвредни цигари. Сто...

Наши учени създадоха безвредни цигари. Сто процента от дължината им заема филтъра.