Официално съобщение: - П*рно сайтове използват нова...

Официално съобщение:
- П*рно сайтове използват нова дупка в Windows.