Ще дойде време, когато в...

- Ще дойде време, когато в армията ще служат само жени! - Това е невъзможно - aрмията не може да се състои само от командири...