За какво са виновни политиците...

- За какво са виновни политиците?
- По-добре питай за какво не са...