Час по български език. Учителката задава...

Час по български език. Учителката задава въпрос на децата:
- Деца, кой ще ми отговори в кое време е изречението - "Вчера се омъжих?"
Иванчо вдигнал ръка.
- Кажи, Иванчо.
- Ами... крайно време е госпожо.