Моше, благодарен съм ти за...

- Моше, благодарен съм ти за всичко, което направи за мен! Реших да ти направя подаръци! Ето ти костюм!
- Ой, нямаше нужда!
- Ето още и риза...
- Ама какво правиш?
- И обувки...
- Ти си се побъркал!
- Това е.
- ... А вратовръзка?