– Трябва да спреш бирата, мен! –...

– Трябва да спреш бирата, мен!
– Дядо ми живя 92 години.
– Пиейки?
– Не, като не се бъркаше в живота на другите.