Клас можеш да повториш винаги...

- Клас можеш да повториш винаги, купон никога!
Пешо, 7-ми клас, на 24 г.