Все си мисля, че ако на...

Все си мисля, че ако на цигарите сложат надпис:
- "С ТЕЗИ ПАРИ ПЛАТИХТЕ ОБЯДА НА ЕДИН ДЕПУТАТ", то пушенето в България ще намалее драстично!