Ще се разведеш ли, ако...

- Ще се разведеш ли, ако мъжът ти изневерява?
- А защо отгоре на всичко трябва и да го награждавам?