Пътуват българин и немец във влака...

Пътуват българин и немец във влака. Българинът пита:
- Deutsch (Дойч)?
- Ja, ja (Я, я)...
- Мамицата ви таковаха руснаците, а?
- Was, was (Вас, вас)?
- Е, нас... Нас, после!