Таня, любов моя, още не съм...

Таня, любов моя, още не съм готов да се оженя за теб, но мога да направя първата вноска по сметката на съпружеския дълг.