Хуморът, е като жената. Трябва да...

Хуморът, е като жената. Трябва да бъде тънък, но не плосък.