Реших - ще си купя нива...

Реших - ще си купя нива, ще я засея с просо и ще я карам през просото...