Хотел. Нощ. От съседната стaя...

Хотел. Нощ.
От съседната стaя се чуват характерни звуци и стонове.
По едно време се чува женски глас:
- По-дълбоко...по-дълбоко!
След малко се чул мъжки глас:
- Не мога по-дълбоко! Мога по-бързо!
Бай Ганьо българина, турчина и африканеца се състезавали кой, след обилна вечеря, ще изкачи нюйокийски небостъргач.
Турчинът стигнал до 20 етаж, но му се доходило по нужда и се върнал.
Африканецът стигнал до 40 етаж, но по същата причина, се върнал се.
Бай Ганьо стигнал до 50 етаж и го напънало. Видял една бебешка количка, дръпнал памперса на бебето и... му олекнало. Стига до 60 етаж, на отново го напънало. Огледал се и видял дремещ поп. Свършил работата в килимявкятя на попа, похлупил му я и продължил. Стигнал до 70 етаж, но коремът му се надул. Напипал в джоба си една винена тапа от, сложил си я отзад и финиширал на покрива на небостъргача.
На другия ден извънредни новини прекъсват обедния сериал. Водещият с притеснено лице обявява.
- Снощи, в Емпайър стейт билдинг бебе изходи ако, надхвърлящо собственото му тегло. Пак там се спомина отец Онуфрий след изтичане мозъка,а в далечна Африка застреляха слон с коркова тапа...