Хотел. Нощ. От съседната стaя...

Хотел. Нощ.
От съседната стaя се чуват характерни звуци и стонове.
По едно време се чува женски глас:
- По-дълбоко...по-дълбоко!
След малко се чул мъжки глас:
- Не мога по-дълбоко! Мога по-бързо!