Никой не умира девствен! Живота го...

Никой не умира девствен! Живота го нaч*ква на всички!