Където и да отидеш да живееш...

Където и да отидеш да живееш, съседът с бормашината ще те открие и ще купи съседния апартамент.