От тая поледица, мечтата ми всички...

От тая поледица, мечтата ми всички жени да са в краката ми взе да се сбъдва... Заранта две коленичиха в нозете ми, а с една друга полежахме заедно на тротоара...