Две блондинки решават кръстословица и едната...

Две блондинки решават кръстословица и едната пита другата:
- Кажи ми мъжки полов орган с три букви!
Втората казала:
- Ако е отвесно, пиши го мек!