Госпожице, хайде довечера да се...

- Госпожице, хайде довечера да се срещнем?
- Каква вечер, аз съм омъжена, давай сега!