След като го избрали Бойко Борисов...

След като го избрали Бойко Борисов за министър-председател се запътил към кабинета си. Нарежда на охраната:
- Проверете да не е вътре Сергей!
- Ама какво ви притеснява?
- Да не ме причака за някой дебат...